Skip to content

Cadetiaid

Dwyt ti ddim yn aml yn cael cyfle i roi tro ar yr yrfa rwyt ti’n meddwl ei dilyn… heblaw gyda Heddlu Dyfed-Powys.

Rydyn ni newydd recriwtio’r grŵp cyntaf o gadetiaid yr heddlu. Pobl 16 a 17 oed ydyn nhw sydd wedi gwneud cais i fod yn rhan o raglen dwy flynedd gyda Heddlu Dyfed-Powys.

Mae ymuno gyda’r cadetiaid yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a chyffrous, a datblygu amrywiaeth o sgiliau newydd gan gynnwys creu tîm a sgiliau cyfathrebu. Mae e hefyd yn rhoi gwell syniad i ti o beth sydd ynghlwm â bod yn Swyddog Heddlu.

Mae brwdfrydedd yn hanfodol, yn ogystal â’r parodrwydd i ymrwymo i roi un noson o’r wythnos i’r prosiect. Mae cadetiaid hefyd yn cael eu hannog i wirfoddoli ar gyfer gweithgareddau ychwanegol yn ôl y galw. Gallai’r rhain gynnwys mentrau atal trosedd, digwyddiadau hyfforddi’r heddlu, prosiectau cymunedol neu wyliau arbennig fel Sioe Frenhinol Cymru.